torsdag 1. mars 2012

Våren 2012..

Så var me i året 2012. Årsmøtet er unnagjort og nye medlemmer valgd inn i styret.
Lagsmøta er fortsatt på mandagane og neste møte er 5. mars.
Den kvelden vil me laga koffertlapper og du må ha med deg symaskin og vanlige sysaker.
Me starter 18.30 denne kvelden, elles er tida 19.30.
Me i styret har mange tankar og idèar som me ynskjer å dele med deg.
Ynskjer du å delta på Norsk Quiltelags årsmøte, så skal det vera i Bergen helga 16.-18. mars.
Ofte veit me altfor seint kvar Vestlandstreffet skal vera. I år er det Voss som er vertskommune og treffet er i oktober. Vær tidlig ute om du vil delta:).
Så må me ikkje gløyma at quiltelaget vårt er 20 år til hausten. Her må me vel tenkja på både feiring og festivitas:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar